DET ER DIT VI SKAL

Les mer Se info. video

FoU-stiftelsen for Namdalen har som formål å bidra til
økonomisk til utvikling av universitetstilbudet

til beste for Namdalen.
Prioriterte områder er forsknings- og utviklingsprosjekter for å få økt regional utvikling/nyskaping i Namdalen:

Stiftelsen kan yte midler til følgende:

  • Rekrutteringsstillinger/ forskningsprosjekter knyttet til Campus Namdal
  • Konsortieavtaler for doktorgradsarbeider ved Campus Namdal
  • Opprettelse av et utviklings- og kunnskapssenter ved Campus Namdal
  • Forskningsstillinger (eks. Professor II – stillinger) knyttet til Campus Namdal
  • Nye studieretninger ved Campus Namdal.
  • Reisestipend i forbindelse med internasjonale forskningskonferanser

Våre vedtekter

SAMARBEIDSPARTNERE

Se vår informasjonsfilm!

Oversikt over måter du kan støtte oss på

FoU-stiftelsen for Namdal

Nyheter