Folketoget for Campus Namsos ble startskuddet for ny forskningsstiftelse

Overhalla, i ryggen når han tror at den nye FoU-stiftelsen for Namdal vil bidra til en opptur for både campus Namsos ved Nord universitetet, men også for hele Namdalen på sikt. Foto: Bjørn Tore Ness

Støttemarkeringa for campus Namsos i april 2019 ble starten på ei stiftelse som skal bidra til å styrke universitetet i Namsos.

NAMSOS: – Målet er i løpet av en treårsperiode å tilføre FoU-stiftelsen for Namdal 20 millioner kroner, sier styreleder i stiftelsen, Magne Lysberg.

FoU-stiftelsen for Namdal ble registrert 22. desember i fjor, og har både privat og offentlig finansiering.

Folkene på Festplassen

– Hva er bakgrunnen for dette privat/offentlige samarbeidet og opprettelsen av stiftelsen?

– Næringslivet og det offentlige ble raskt enige om at vi måtte omsette entusiasmen og det enorme engasjementet rundt Nord universitetet her i Namsos, som kom tydelig for dagen for snart to år siden, i noe varig, sier styrelederen.

Vinteren og våren 2019 trakk mørke skyer innover Nord universitetet, campus Namsos. Studietilbudet så ut til å kunne bli betydelig redusert. Noe som skapte et enormt engasjement blant namdalingene, og det brygget opp til kraftige protester.

I løpet av noen ganske få aprildager ble det samlet inn rundt 14.000 underskrifter i et opprop for å bevare studietilbudet i Namsos. Og da D.D.E gikk på scenen på Festplassen tirsdag 30. april 2019, møtte bortimot 7.500 mennesker opp for å delta på konserten og gå i tog som støttemarkering til campus Namsos.