Prioriterte områder er forsknings- og utviklingsprosjekter for å få økt regional utvikling/nyskaping i Namdalen:

Stiftelsen kan yte midler til følgende:

  • Rekrutteringsstillinger/ forskningsprosjekter knyttet til Campus Namdal
  • Konsortieavtaler for doktorgradsarbeider ved Campus Namdal
  • Opprettelse av et utviklings- og kunnskapssenter ved Campus Namdal
  • Forskningsstillinger (eks. Professor II – stillinger) knyttet til Campus Namdal
  • Nye studieretninger ved Campus Namdal.
  • Reisestipend i forbindelse med internasjonale forskningskonferanser

Våre vedtekter